Bullet Journal

Bullet Journal (zkráceně BuJo) je metoda organizace, plánování a zaznamenávání informací v podobě zápisníku. BuJo byl vytvořen Ryderem Carrolllem a jeho základní myšlenkou je propojit tradiční plánování a organizaci se systémem rapid logging, který umožňuje rychle zapisovat a kategorizovat úkoly, poznámky a další informace.

Základním prvkem Bullet Journalu je index, který umožňuje snadnou orientaci v zápisníku. Poté se BuJo skládá z různých sekcí, jako jsou například budoucí plány, měsíční plány, týdenní plány, seznamy úkolů, poznámky a další. Kategorie se mohou lišit podle potřeb uživatele, což je jednou z hlavních výhod Bullet Journalu, protože umožňuje personalizaci podle individuálních preferencí a potřeb.

Další charakteristickou vlastností Bullet Journalu jsou tzv. bullets, což jsou různé symboly, které pomáhají kategorizovat a řadit záznamy. Například tečka se používá pro poznámky, kroužek pro úkol a křížek pro splnění úkolu.

Celkově lze říci, že Bullet Journal je efektivní a osobní systém organizace, který umožňuje uživatelům přizpůsobit si svůj zápisník podle svých potřeb a preferencí.